אוייבי המהפכה יוטלו תהומה!
לא נחמול ולא נרחם עליהם.
על חורבות העושק והניצול,
הכל יזנוק קדימה;
למלחמת חורמה בעשירים - נאמר: כן!

את המוני-עם - נתקנם ונורה להם תלם.
ארגמן אין-ספור דגלים יזדהר.
נשים לאל כל מתנגד וסר מהדרך;
העולם, לשחר רענן יתעורר!