שני העמים, יחד יבנו עתידם! לא עוד לשפיכות - דמים! די! להרג. עמי ישראל ופלסטין, תולדותיהם כרוכים זה בזה; רגל אחת, יצעדו בנֶתֶב!