אצרתי רשמי מדבר אצרתי רשמי סלע על גב סלע צור חשוף ללהט שמש גווית מרבה רגליים פרוק שלש חלקים חלול במו תוכו כלב אוהב שבור, מוטל ומנותק לרוח רוח השנים העקרות. סלע גיר באפיק סלעית בשחור לבן מצייצת שירתה לאחר הציד, טסה אל גב המים במרחק אווירי של קילומטר