מוקדש, לאוהל - המחאה של הארגון: זעקת קול העם, מאיזור באר - שבע, שהוקם מול בניין - העירייה בעיר, והוסר על - ידי פקחי - העירייה בלילה למחרת בגבור – הגזירות והפגיעה במטה – לחמו של העם, זעקה את המרחבים מחרדת, היא זעקת – המשוועים לפת. ההמונים, נוהרים רחובה; ללחם ולפרנסה בכבוד, קולם נישא. למען העתיד הטוב יותר, הם הקימו אוהל, אך העירייה בצור – עיניה, הסירה אותו מעל. אין להפחידנו, בגזירות ובפעולות – מנע! אף מול גדודי שוטרים חמושים, לא נישבר! נמשיך לעמוד איתן; נילחם ללא – חת בגוזרינו! עד הניצחון המלא, לא נתפשר!