שירי לא נדם אם כי קולך כן. הפכת אט אט עם חלוף השנים לאות קולמוס ישנה על גבי דף מצהיב פזמון: שירי לא נדם... כמו חדרי לבי שמהם הדרת רגלייך נותר אך זיכרון אחד כהד וכעד מהדהד פזמון: שירי לא נדם... מילה בודדה תמימה על גבי דף מיותם בספר עב מלהכיל כל אותן אכזבות: מיכל