איך שהשקיעה בשער יפו צובעת בכל יום מרקם שמיימי חדש מעל בתי העיר הזאת איך שהרמח"ל מדהים אותך בעוד פסקה שכולה אור איך לראות תינוק קטן אדם שלם מקופל באצבעות זעירות ציפורניים או להיות טבול במעיין ולהרגיש חיים זורמים מפכים מתוכי כמו נולדת מחדש מתוך המים אלהים חנון אותנו להיזרק בין הפלאים שלך בעולמך הקסום מרתק שבחיים לא נפסיק להודות ולעולם לעולם אל תיקח ממנו את היכולת להתפלא.