זר קוצים כואב

...

מחול קטוע \ הדמעות הפכו קשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה