זר קוצים כואב

...

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה