זר קוצים כואב

...

אני מאמין

כי השמש חיממה אותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה