זר קוצים כואב

...

אני מאמין

עמוק בפנים, בחוץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה