בדרשה מסויימת של רב נכבד ,ניתן ההסבר מדוע היה לה לתורה להפריד בין פר' בלק לפר' פנחס באמצע הסיפור של מעשה פנחס ושכרו ואנו נבקש להוסיף משלנו

חוץ מהעובדה כי לשני האישים להבדיל מגיע פרשה נפרדת ועל שמם דווקא מתוך שלל של סיבות שלא כאן המקום לפרטן או לעמוד עליהן

 

ובכל זאת יש גם מענה משמעותי נוסף לשא´ שכב´ הרב העלה

הברית עם האנושות [בני נח] היתה בקדושת החיים במובנם הפיזי בלבד

בלא תרצח

הברית עם עם ישראל בשכלול של קומה נוספת הינה בקדושת החיים גם במובנם המוסריים

בלא תנאף

שני דברים אלו וודאי כשהם מתרחשים יחדיו בכפיפה אחת, גורמים לאיון הדברות המקבילות של :

אנכי ה´

ולא יהיה.

דהיינו להסתלקות השכינה

לפיכך לאור התיאור שבסוף פרשת בלק לא היה לה לשכינה לאפשרי להתגלות בסמיכות וכחלק מהתיאור שם

היה צורך בניתוק בחציצה ובפסק זמן ובפרשה חדשה על מנת שה´ יתגלה למשה ויתייחס לדברים

והזוכר ליתן חמישה לצדקה תבואהו ברכה