מוקדש, לעובדי – מפעל משדרות שפוטרו, שהפגנתם, רוססה בגז – מדמיע רוח צורבת, שורקת מעל העיר שדרות; מעל ראשי – המתריסים, העננה הסגרירית מרחפת. עשרות פרולטרים, שנזרקו לרחוב – דיכאה אותם, יד מרפסת. הביריונים, אשר נשלחו, בידי שותי – יינות העשירים, "השקו" אותם, בגז – מדמיע; עשו זאת, ללא – רגש ותחושות; אך לשוברם, ידם לא הצליחה!