``את חוליינו הוא נשא
 .

איננו פועלים בחלל ריק או בחלל אישי בלבד.
 ההתנהלות שלנו הינה בתנופה גורפת בערבות הדדית מובנת בעליונים ובתחתונים. כולנו בני אב אחד נחנו.
 לפיכך מה שנראה לך כצרה שבאה עליך, אינה למעשה, אלא קריאת עזרה של משהו בסביבתך, שצריך דווקא את העזרה הדחופה שלך. ואתה הוא זה שנועדת במרומים להושיט לו הסיוע.
זהו גלגל שניים עלום וסבוך של סובב ומסובב, שאיננו יכולם להבין ולהכיל אותו עד תום.
לפיכך לעיתים קרובות אם כואב לך.
 צא החוצה לראות בסבלות אחיך והושט למאן דהוא עזרה.
 הפעילות הזו תחזור אליך כאור ומזור אישי
עד כאן אולי אהנה מהספק של אולי יש בדברי טעם ואהייה אולי חף מלעג.
מכאן ואילך הרשות מראש נתונה,לדינאמיקה כאמור

אם בכל זאת שום דבר לא מועיל.
ואתה ממשיך ליפול שוב ושוב ומנת חייך בעיני עצמך הינה מנת חיים של  סבל ויסורין בלבד.
דע לך שנבחרת כראוי במיוחד,
להרים על כתפיך שלך נתח מהיסורין שנגזרו על כלל ישראל.
קיים תמיד פול של היסורים השייך לכלל ישראל .
 ויחדי סגולה צריכים לפוגג אותו בגופם ובנפשם.
בעצם הסבל שלך מוחלים ומכפרים לכלל
ישראל. ומונעים מהם גזירות.
אם תדע זאת, אולי הדבר יקל עליך מאד
כך בכל עת נתונה, תמיד יהיו יותר מלו של צדיקים,
 שביסורים שהם מקבלים עליהם, תוך עמידה איתנה בבטחון ואמונה בה` נושאים הם אותנו כולנו, למעשה על כתפיהם הם.
 ומועילים המון לכלל ישראל.
לכן תפיסה מיסטית זו, משתלבת גם עם הרישא של דבריי.
בכך שאדם יכול להמיר את יעודו למען עם ישראל.
הקלה של יסורין תמורת הקלה של יסורין.
שבמקום יסורין אישיים גופניים ונפשיים, ישקיע עמל ויגיעה של גוף ונפש למען האחר. למען הזולת הסובל.
כלומר יושיט כאמור סיוע לזולת ויקל עליו.ובכך יקל על עצמו
גם לאחרון המגחכים, שוודאי יהיו כאלה - אהבתי נתונה