יבש
כל כך יבש שהאף מעקצץ
טיפת מים חלודה שזולגת / מתאיידת בחופזה
מסביב יהום הסער
ורק פה הכל יבש.
העליצות הזורמת כה קרובה
אך קירות הרִיק
לא קיימים אך ממשיים
במהותם עומדים בֶּינות.
עמודי האושר ניבטים מרחוק
לא מושגים
כשהלב מונהג בכבדות מעיקה.
לו נפרץ הסכר
לתת לכל לקרוס פנימה
לשטוף בקיומו.