ומהפצעתה עד פציעתה
מחשבתי האחת היא אותךָ
וכל הייסורין שבעולם לפתע מגיעים
מאירים בקרן אור יחידה
אחד. ולא אחר. זה אני. ואתה.
אתה- ולא אחר
כך-
אני איני
ואני-
אתה.