יקירתי, ההיית?
חשבתי כי
אך
פעימות ליבי
החסרות לי כל כך
כבר לא החסירו.

מי את?
שאלתי.

אין תשובה
מי אני?

רק את יודעת
אותי

מציפה וחוזר

בשאלה.