אמרו לי

שצריך להקשיב.

אז אני מקשיבה.

מהנהנת בראשי,

מחייכת,

מקשיבה.

מי יקשיב לי?

מי יהנהן לי בראשו?

קשב.