לא רק ספירת העומר גם ספירת ה"אומר" .

אותו העולם שנברא במאמר

אי אפשר להם לקדושת הימים בספירה בלי קדושת הספירה המשלימה של השנים עד היובל. ימי הספירה של הימים הם ימים אינטימיים לעם ישראל בלבד במובן זה שהוא מתעלה מהחירות הפיזית עד לפיסגת החירות הרוחנית של מתן תורה.
 אבל כידוע קיימת  ספירה נוספת הנוסקת הרבה מעבר להוויה האינטימית והמידית של עם ישראל. ספירה של שנים: המסמלת את גאולת כלל היקום , הבריאה והאנושות .
ואם נפשינו חפצה לעלות מדרגה. לחיות ולהבין נכון את הווית הגאולה שבעיצומה אנו שרויים, הגיע הזמן גם להקדיש לקדושת הספירה של השנים את המשמעות
את המסר - גאולה לעולם
יובל" האבא של כל השמיטות.
 השמוט המשתכלל ל"בל"
שהרי יובל היא שנת החמישים ותקופה של חמישים שנה מסמלת כידוע "עולם" . ו"יובל" משמעותו האבא של כל השמיטות .שהרי הוא מורכב משניים "יו" ו "בל" כלומר במצוות האל הפעם בשנת הגאולה לכל היקום והעולם שומטים הכל מחברים את כל השמיטות לכלל "לאו" כללי, בבחינת :"בל".
 שמצוות ה´ [יו] בל במובן של עד כאן ומכן לא - "בל".
לכן מצינו ביובל גם שופר של גאולה .כי גם של שופר של סיני ושופרו של משיח היו ויהיה ממוענים לכל העולם כולו.
 לפיכך החירות הנשגבה והאחווה הקיומית של היובל היא פניה של הגאולה גאולת העולם והאדם