כבדו עפעפיי

משאת;

 

איך הצמיחו להן

מחשבותיי

רגליים

ו נ י ש א ו   לאי שם,

ידיי

איבדו תחושה

לפתע

ודמי

זרם בי

בעוז

 

כל זאת ארע לי

עת

ראיתיך.