ולאחר שדקרת שאלת אם בסדר. שמת ידייך על עיניי ושלחת גלים סגולים. "על איזה צמח את חושבת?" על כל הדברים שעוברים לי בראש. זה מרגיש לי בבטן עובר לרגליים מדגדג לי ביד ויוצא. אחר כך, כשנפגשנו במיסדרון חייכת שלום.