מודה אני לפניך מלך

חי וקים

נורא ומרום

וקדוש

שהחזרת בי נשמתי

לא על-ידי מלאך

ולא על-ידי שרף

ולא על-ידי שליח

רק על-ידי מלך

מלכי המלכים

בחמלה רבה

רבה כל-כך

שלא תמיד מגיעה לי

אמונתך

אמון שמתחדש כל בוקר

ומתנפץ לרסיסים

כשאני לא מתגברת כארי

לקום בבוקר לעבודת בוראי

מיד כשאני מתעוררת

ובכל-זאת

מחזיר לי נשמתי

בכל בוקר

ועל כך מודה אני.