בים של מחשבות על פרנסה ואוכל,

על המצב במדינה, משבר ופיגועים

יש מחשבה אחת שמאירה באופק

הפחד שתברח, שתישטף  בזרם החיים.

נצחית ויחידה שממריצה ת' דופק,

מעל ההיגיון האנושי, חקרו אותה רבים.

אחת בים של מחשבות ואין לה עותק

השאלה מהו הטעם בחיים?