חיים רבים הומים מתחת לפני הים

ומפעם יופי חי ונדיר

וצבעים עזים לובשים צורות למכביר

וחגים ומתמזגים בִּמְחול בולע-נבלע

הרבה מלתעות נפערות במצולה

ואוניות נושאות-אוצר שצללו אל קרבה

ועולמות אוצרי-סוד לאין חקר ומספר

 

לך מפריע מאוד שהסלון לא מסודר.

 

והקרקעית – גם בה רוחשים חיים בלאט.

חומרים רוטטים מתגבשים באפילה

דומם

מניעות שושנות המים

זרועות ארוכות בחמלה

מערסלות

דברים גונחים ללא שֵם

חסרי נחמה.

כאב צורב, גם פדות מזהרת

יש במצולה.

 

הסלון עדיין לא מסודר,

ולך זה מפריע נורא.