בת מלך אני, לא גנבת

את רגעי האושר שלי

אקבל מידך בהיתר

בפנים שוחקות.

את שלך אשיב לך,

אוהבת.

מי יתן ותהא מנחתי לרצון.