בסתר עליון

בחביון מדרגה

מעל הגיון וכל דבר השגה

בתוככי ההוד

ורוממות התקוה

בוערת לה- אהבה

מלאת תום ותשוקה

הדר ושקיקה

בחיבור לבבות- נשיקה