מעומק ליבי בוקעת תפילתי: להתקדש ממקור הקדושה, להתמלא אורה ממקור האור ולהאיר על כל סביבי. אהבת אין קץ לכל, לכל יצירה, מחשבה, בריאה. והשראה ליצור, צורי, ליצור באור...