לא אני הנחש הערום
שפיתה אותך לנגוס בתפוח.
 שמתי מבטחי בך וסמכתי
שתדעי להבחין בין טוב לרע
גם בלי לאכול מפרי העץ.
להתראות
מחוץ לגבולות גן-העדן.

שלך   אדם