כאשר מסתיימים
כל החיזורים
וכל התקוות
כל פרידות
וכל הבגידות,
ואתה נוחת
בחוף מבטחים
ומגשים
את כל הציפיות
ומגיע
למי מנוחות,

אז מתעוררים
הגעגועים
לאהבות
הנכזבות.