קואליציה


הם מתבוננים בי
ממסך הטלבזיה
אינני רואה אותם


כי הם שקופים
קולם לא נשמע.
אנחנו בחרנו בהם
אבל דבריהם הבל

ומעשיהם הכול הבל
בונים מגדלים
באוויר השקוף.