פקחתי את עיניי
כמדי בוקר
עם עלות השחר
ולא שמעתי את קול
ציוץ ציפורי השיר.
כשהסטתי את הוילון
ראיתי עורב צועד בגן
בהילוכו המתנשא
ובקולו הצרוד
מגרש את ציפרי השיר:
"
קרא קרא קרא קרא".