כאשר הביט הבורא במראה

הוא לא ראה את צלם אלוהים.

צלם אנוש הסתיר לו את צלמו.

כי צלם אנוש השסוע והמצולק

לא נברא ועוצב בידי בורא עולם

אלא מלהט החרב המתהפכת

שהשחית את נשמתו של אדם

כאשר גורש מגן-העדן

והורחק מעץ החיים.