אנחנו פינה נידחת ביקום האינסופי.
עצמת הרעש שמתחולל בקיומנו
אינה ניתנת למדידה בסולם ריכטר.
ככל שעובר הזמן העצמה גוברת.
וכאשר ביתנו ייחרב ויימחה מעולמנו,
האם ימצאו נשמותינו כוכב לכת אחר
לנחות עליו ולהחיות את המורשת
שעיצבנו ונשאנו איתנו למרחבי היקום?