היו יריות של רובה ציד

גופותיהן של ארבעת הילדים היו על האדמה

הן היו לא ידועות, לא שייכות, לא מודעות

הנוף התערבב בהם , והם נעלמו

הרוצח הסתכל, ונעצב למראם

הוא לקח את הרובה וירה ירייה אחרונה