יפת נפש אהובה

קומי וצאי למשימה

עלי גבוה לשחקים

מאלוה בקשי רחמים

 

למענך הוא יפתח

שערי רקיע

לקראתך הוא ישלח

מלאכי אלוה

 

ישמע על עולם כואב

על בכי של עולל רעב
על קשישים עזובים

וטעויות של חיילים

 

על שטפונות ושריפות

על מלחמות קיום קשות

על הורים מודאגים

ועל תאונות דרכים

 

יפת נפש בוכיה

זוהי משימה קשה

בקשי אור ואהבה

והרבה הרבה שלווה

 

הביאי עלינו הברכה

וגם את האמונה

שהחיוך יחזור לכל

שימחל לנו ונדע למחול