חלמתיך לראשונה בליל סער עת שלשה כוכבים מאופל הופיעו ותגדל אהבתי אלייך כאלף עת חזיתיך בשדות השלף. הן אוכל לשער הודך ותפארתך? כתפארת מלכות, כראש חרמונים כארץ התלתן הטובלת בימים. בחלומי, בלבוש לבן תופיעי ולעת אגע בך בידי האם תידום דמותך לעד ותיעלמי? 2000-8