אדם מתפלל

מתוך בור חייו,

מתוך מדבר שממה

אשר בתוכו פנימה.

 

אדם מייחל

עם רדת ליל

עם שוך סערה,

עם רשרוש העלים בעץ

המתחילים מסע השלכת

 

אדם, רק אדם

עומד כצל חיוור

נסתר ככל האפשר

מול אור ירח מלא,

עושה צעד אחר צעד

הלב מורה לסגת אחור

השכל מורה קדימה.

 

השמש העולה

דוקרת כמדקרות

את פניו.

 

בשר ודם