הפועלים - אל הקרב המכריע צעודכם! בהלמות – קֻרנסי הפריצה, פלדכם הלבינו! נסי – מרי נטול – פשרות, מעל קומתכם נוס – הרם! אל הניצחון, המזהיר כשמש – הקדימו!