הנגב! לובנו בשיטים; אודמו של השחר, על פני שחקים מכחילים, מצבועו זורע. השמש, זורחת מעל חולות חשופים; אל – על במרום, סילון רענן של הרוח – בוקע!