שתלתם בי

עולם בעולם

נפרד, מבודד

פתח יציאה

לחמוק מרעשים

תו למי תו פה דו

מי לה מי תו רה פה סול

טן דו יחדיו

לא להתארמל

פיזוזים פזיזים במוחי

מרקידים מרעידים

מכלול הווייתי

בנחרצות מדוייקת

כמשלימים מחשבתי.

שתלתם ניגונים בי

נשתל ניגוני.