הכות נכה בשלטון ההון והעושר!
על גלי הרוח הַרַעַנֶנֶתּ אי-הצדק נעקור.
נבנה מציאות חדשה מהשורש;
בדרך הסוציאולים צַעוֹד נברור.

שערי המחר הבהיר היפתחו לרוחב;
עשן באריקדות לעבר מֶעוּזֵי העושק יִזְנוֹק.
הכות נכה בשלטון בתי-פאר ושוחד;
עוון ועוול בידי ההמונים יִפוֹג.

נקים עולם של השמחה הבלתי-פוסקת;
נקומם את העידן הסובייטי לתחיה.
לא עוד שלטון הרֶשָע המתפרע;
כל הרוע נשליך לשאול-תחתיה.

לא ניאות יותר להיות פרה חולבת;
לא נהיה יותר עבדי-השררה.
כמטח-אדירים יפרוץ של המהפכה שצף;
תקופת האדונים פסה-נסגרה!