נתתי יד לעצב ומאז לא הפסקנו לצעוד; הכאב נילווה אלינו ועימו מספר דמעות, שארית של געגוע ועוד כמה רגשות. בקופסא קטנה ארזנו-קודם לב שבור לרסיסים ולשיירה שנהיינו שר הרוח את שיר העזובים.