הציונות המיטה שואה גם על יהודים וגם על פלסטינים;

עקרה מילונים מביתם הנושב.

מאות כפרים ערביים החריבה;

גרמה לאינספור פליטים,

שאיש מהם לביתו לא שב.

 

בדיר-יאסין נהרות דם שפכה היא;

גם במקום כאוכב ועירק-אל-מנשיה הותירה שממה.

ב-1929 גרמה לפוגרום ביהודי חברון וירושלים;

היכן שהיו חיים היום שוררת דממה.

 

ביהודי בגדאד ובצרה עשתה פיגוע;

הכניסה למלכודת יהודים מכל קצות-תבל.

הפכה לכוח עבודה זול יהודים מרוסיה וממרוקו;

גרמה למותם של אלפי אתיופים,

בדרכם ל"מולדתם" ישראל.

 

ואיך הממסד הציוני התעלל ביוצאי תימן והודו!

והכל התעללות למען התעללות.

חוללו פרובוקציות בברית-המועצות וצפון-אפריקה;

איפה שלא הייתה אנטישמיות, אותה יצרה הציונות.

 

כולנו זוכרים את "עסק-ביש" במצריים,

כאשר בעקבות פרובוקציה ישראלית,

השלטון המצרי רדף יהודי המקום.

גם שמועות על "פוגרומים" שבשנות ה-50

נפוצו במרוקו, לא נמחו מזכרינו;

הודות ליד הציונית שנאת-ישראל גברה פתאום.

 

הקץ לציונות הנואלת!

הציונות היא המשך השואה.

מנהיגי הציונות למשפט נירנברג!

בנפילת הציונות התקווה!