עמדתי נפעם מול מבטך,

וקריאת תדהמה יצאה מפי.

 

שאלת במה מדובר,

ואני השבתי:

"העיניים שלך אומרות דבר מדהים".

 

רצית לדעת מה הן אומרות,

ואני ביארתי:

"העיניים שלך אומרות שאת אוהבת אותי".