עובדי קבלן – אל תיפלו ברוח!

תיאבקו עד הסוף על זכויותיכם.

בידכם לנצח הכוח;

אל תוותרו לעושקיכם.

 

עובדי ניקיון ואבטחה

הם הכי מנוצלים כאן בארץ;

המעסיקים ממש עושקים, רומסים זכויותיהם הבסיסיות.

במכללה למנהל, במכון ויצמן...

ובמקומות אחרים עקת-הניצול חוגגת.

קומו! הילחמו על שלכם הזכויות!

 

הילחמו על משכורת הוגנת!

הילחמו על זכותכם להפסקת צהריים וחופשות.

על זכויות לפנסיה אל תִוַותֶרוּ;

תפרצו קדימה כעל כנפי-הסופות.

 

אינכם עבדים נרצעים!

כל אדם נולד לחופש.

על כל קבלן להבין,

כי כבר לא תקופת העבדות.

עובדי קבלן - אל תיפלו ברוח!

אתם תנצחו הַרִשְׁעוּתּ!