מלחמת – עולם חדשה , בפתחנו; כחושך – מצרים, השחקים עלוטים. יונים לבנות, למשמע טירטור ראשון של מפצצת, נוסקות, כדי להט – היצרים להצנין. הן חגות באוויר, בהתייצבן חזיתית, מול חרטומי – העיט; נושאות במקורן, את בשורת שוך – הקרבות. יונת – השלום! צחור – כנפה, בסוף ינצח, מול איימי - המלחמות!