נגד המלחמה המתוכננת בעיראק בזוב נהרות – הדם, כולם יבכו עוד! דמעות – שַליש, עוד יישפך על שברי – העתיד ההרוס. מתכנני – הפורענות, המוּנעת, בידי בצע – הכסף, אינם מבינים, איזה פח לקראתם פרוץ. הם ממשיכים, בהכנות להרס; חרבם ממשיכה, בהיתנשא מעל העולם, חרף אשלייה קטלנית. עמי – התבל! הגבירו ההתנגדות, בכל דרך, למלחמה האיומה והפראית!