לבד

מול שמיים

כשהמדבר האפל

עושה לך עיניים

הרחק

מאורות התמורה

אין בו טומאה

ואין בו רע

יש בו בראשית

וכמיהה אנושית.