עד חלוף הזעם

עד יפלו חומות

עד ששמש תגיח

מבעד לדמעות

 

עד שאאסוף

עד שאאסף

עד שאחייך שוב

מבעד לכאב.

 

עד שקרן אור

שוב אל חיי תחדור

וירח קסום

שוב יחייך אליי מתוך חלום

עד שציפור שיר

תזמר על אדן חלוני

עד חלוף הכאב

אמשיך לכתוב שירי