עם צפריר המהפכה המתחדשת,
פני עִתֵי העולם ייטָב.
פרחים ורננת ששון,
תכסה הארץ;
המוני הפועלים כמים,
זקופי גו יילָך.

שחרו של עידן חדש, יתבער כשלהבת.
רוחות משיבות ורעננות,
יפעו באוויר.
הוויית האדם,
לקראת שינוי האושיות,
זורמת.
משבו של אוקטובר,
קדימה מדהיר.

נס המאבק,
יינשא כמפרש בְסַעֳר.
יעגנו על המשמר,
אוורורות לאלפים.
אומות העולם - לבן חרא בעושק.
אש המרד,
לעד גצה תזהיר!