חוט של חסד חוט שזור בכסף עבר בין בדי העץ עץ תנובת הפרי הניצב בשדה אילן אשר בגבול הנחלה בל יפרם זה החוט בל תנקרהו ציפור בל יקרע למען יניב העץ פירות של חסד לדורות הבאים