חוזה התקופה בשעת מעופה כציפור שעייפה נגפה ונטרפה רואה הימים העוברים את נבואת העוורים והלבבות הסוררים עלי מים מאררים היכן הענווה? מעט רוך ואהבה. הגזו בלהבה ונותרה רק אכזבה?