מישהו הולך תמיד איתי

 

מישהו הולך תמיד איתי,

כך שרה אליי עופרה חזה

זה מה שאמרה,

תמיד הולך עימדי אדם,

או צל,

או רוח,

ואף משב קל

אך מדוע, מדוע איני רואה אותו

את מישהו שהולך תמיד איתי

אני בוכה,

והוא אינו בא למחות את הדמעות

אני שמחה

והוא לא רוקד לצידי

ואם הוא נמצא בי,

ממש בתוכי- היכן?

אם כך, איתי האחד

מישהו שהלך תמיד איתי

אני הוא, הוא-אני

וכנראה ששוב נשארתי לעצמי

כי הוא, זה אני