העולם (ב-5 לפנות הבוקר)

יצאתי!

רוח, לא רוח

רק רחש קל באוזני

חושך, לא חושך

לילה מואר

 

שמים קהים

וירח בסופו, עוד מעט ויעלם

קצת לפניו- כוכב בוהק

והשאר- לא חשוך, כי אם חָלק

 

שדה מוריק

המוני שיבולים ירוקות

והרוח נוסעת אותן

מקרבת ומרחיקה

והשאר- לא צומח, כי אם ירוק

 

זהו עולמי,

לשקוע בחלומות

להעביר עיניי בין הנפלאות

ירח, כוכב יחיד

צבעים, שיבולים ירוקות

רוח, חושך

 

ואז- בא האוטובוס והסיט אותי מחלומי- עולמי

לוקח אותי, חוטף אותי למציאות-

שבה  לא מצאתי את מקומי